Միասնկական տեղեկատվական կենտրոնը հրապարակել է լուսանկարներ՝ Ստեփանակերտից:

265