Թվային փոխակերպում. Երևանի քաղաքապետարանը ներդրել է աշխարհագրական տեղեկատվական GIS համակարգը:
Էլեկտրոնային քարտեզի տվյալները հավաքագրվում և թարմացվում են առցանց ռեժիմով:

570