ՀՀ Կառավարության` 257,5 միլիոն դրամ ներդրմամբ Ագարակ, Մեղրի և Լեհվազ բնակավայրերում իրականացվում են 19.816 գծամետր գազատար խողովակաշարերի մոնտաժման աշխատանքներ։

148