ՀՀ #ՏԿԵ նախարարությունը համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված անձանց տեղեկացնում է հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու մասին

Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջատար մասնագետ

https://bit.ly/3v6lRIV

Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների բաժնի առաջին կարգի մասնագետ

https://bit.ly/3dA6CC7

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության պետի տեղակալ

https://bit.ly/3xas0pr

Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքապետարանի աշխատակազմի հանրային կապերի, կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության և սոցիալական հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետ

https://bit.ly/3ej732T

Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի համայնքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ-սոցիալական աշխատող

https://bit.ly/32yJgXj

Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հայտարարված են մրցույթներ

Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ

https://bit.ly/3dFQiQl

Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար

https://bit.ly/3sFijvG

Կոտայքի մարզի Արամուսի համայնքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ

https://bit.ly/3tFYDJn

22 Ապրիլ, 2021 10:25
64
; ;