Իջևանի համայնքապետարանն իրականացնում է քաղաքի կենտրոնական՝ Շատրվանների հրապարակին, հարող Ա.Մելիքբեկյան փողոցի եզրաքարերի վերատեղադրման աշխատանքներ:

Աշխատանքների ավարտին քաղաքի այս հատվածը կզարդարեն նոր եզրաքարերը՝փոխարինելով նախկին քայքայված և վնասված քարերին:

811