Մեկնարկել են Միասնական սոցիալական ծառայության (ՄՍԾ) Աշտարակ քաղաքի տարածքային կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքները։  

Համայնքի շուրջ 30 000 շահառուներն առաջիկայում հնարավորություն կունենան ստանալ որակյալ ու հասցեական սոցիալական ծառայություններ՝ մեկ պատուհանի սկզբունքով՝ բարեկարգված շենքային պայմաններում։

172