ՄԵՂՐԻ

Ընտրության առաջին արդյունքները․

Կուրիս- Ազատական-8,

Ապրելու երկիր-4,

Հանրապետություն-4

ՔՊ-15

Գուդեմնիս

Ազատական-2

Ապրելու երկիր-2

Հանրապետություն-1

ՔՊ-7

Լիճք

Ազատական-6,

Ապրելու երկիր-6

Հանրապետությու-35

ՔՊ-18

1712