Հայտնվում է ի գիտություն քառասունչորսօրյա պատերազմի հետևանքով ժամանակավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած մեր հայրենակիցների, որ ՀՀ-ում ԱՀ կառավարության օպերատիվ շտաբում (ք. Երևան, Աբովյան 9) արդեն գործում է նոտարական գրասենյակ:

Կիրականացվեն հետևյալ նոտարական գործողությունները.

  • ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում,
  • ընդհանուր համատեղ կամ ընդհանուր բաժնային սեփականության ներքո գտնվող գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում,
  • կտակների վավերացում:
272