Ավստրիական Զալցբուրգի համալսարանի Քրիստոնեական Արևելքի ուսումնասիրության կենտրոնը (Հայկական ուսումնասիրությունների կենտրոնը) հայտարարում է Արցախի մշակութային-հոգևոր ժառանգության թեմայով ուսումնասիրությունների դրամաշնորհ:

 Այս մասին «Արցախպրես»-ը տեղեկանում է Զալցբուրգի համալսարանի պաշտոնական կայքից:

Աղբյուրի հաղորդմամբ՝ դրամաշնորհի նպատակն է` խրախուսել երիտասարդ հետազոտողներին ուսումնասիրել Արցախի մշակութային և արվեստի պատմությանն առնչվող թեմաներ՝ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով նյութական և ոչ նյութական մշակութային ժառանգությանը:

Տրամադրվող առավելագույն գումարը 3000 եվրո է: Խրախուսվում է սերտ համագործակցություն Զալցբուրգի համալսարանի Հայկական ուսումնասիրությունների բաժնի հետ:

Տրված կրթաթոշակի շրջանակներում կարող է կազմակերպվել կարճաժամկետ կացություն Զալցբուրգում: Մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի նոր նախագծերը հատկապես իրավասու են և դիտարկվում են ֆինանսավորման համար: «Արցախի մշակութային-հոգևոր ժառանգության վրա կենտրոնացած հայագիտական հետազոտությունների դրամաշնորհների» հայտերի ընդունման ժամկետը կսկսվի հուլիսի 1-ից և կտևի մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի 1-ը։ Դրամաշնորհի համար ընդունվում է հայագիտության ցանկացած ասպարեզի վերաբերող թեմա (լեզու, պատմություն, մշակույթ, արվեստ, աստվածաբանություն, ազգագրություն, հնագիտություն և այլն), որը կենտրոնացած է Արցախի մշակութային-հոգևոր ժառանգության վրա` առանձնահատուկ շեշտադրմամբ միջդիսցիպլինար մեթոդների և մոտեցումների վրա: Ողջունելի են հատկապես հայագիտության հետևյալ ենթաճյուղերի առաջարկները. ընդհանուր, պատմական և համեմատական լեզվաբանություն, տարածքային լեզվաբանություն, կոնտակտային լեզվաբանություն, բարբառագիտություն, ազգագրություն, արվեստ և ճարտարապետություն, ձեռագիր ուսումնասիրություններ/կոդագրագիտություն, հնագիտություն, միջնադարյան պատմություն և վաղ ժամանակակից պատմություն, գիտությունների պատմություն, աստվածաբանություն, կրոնագիտություն և սերտորեն կապված այլ առարկաներ:

Նախագծերը պետք է հիմնված լինեն բնօրինակ հետազոտության, արխիվային աշխատանքի կամ դաշտային աշխատանքի վրա և պետք է տեղեկացված լինեն ընթացիկ գիտական մոտեցումներից և տեսություններից: Նախագծերը պետք է ունենան հստակ արդյունք՝ գիտական հրապարակման տեսքով:

Դիմումի լեզուն պետք է լինի անգլերենը:

Ծրագրի արդյունք(ներ)ը պետք է գրված լինի անգլերեն կամ ցանկացած արևմտյան լեզվով; բայց նախագիծն ինքնին կարող է լինել հայերեն կամ որևէ այլ լեզվով (օրինակ՝ ռուսերեն, գերմաներեն, իտալերեն և այլն):

Դրամաշնորհի համար կարող են դիմել ցանկացած հավատարմագրված բուհի` վերը նշված ոլորտների շրջանավարտներ, մագիստրատուրայի ուսանողներ և դոկտորներ, որոնք ունեն անկախ գիտական աշխատանքի` արդեն իսկ ապացուցված փորձ (ակադեմական որակավորման աշխատանք, հրապարակումներ, դասախոսություն), առավելագույն տարիքը՝ 35:

Մանրամասները հասանելի կլինեն կայքում հուլիսի 1-ից.

427