Կառավարությունն ընդունել է որոշում, որով նախատեսվում է ֆինանսական աջակցություն տրամադրել Կոտայքի մարզպետարանին Գառնի համայնքի Ողջաբերդ բնակավայրի սողանքային գոտում գտնվող՝ վնասվածության 4-րդ և 5-րդ կարգի աստիճան ունեցող՝ թվով 15 բնակելի տների բնակիչներին բնակարանային պայմանների բարելավման համար: Ըստ հիմնավորման՝ Ողջաբերդ բնակավայրը ակտիվ սողանքային գոտի է, որտեղ հողի վերին շերտը գտնվում է անընդհատ շարժման մեջ, ինչի հետևանքով կառուցված շինությունների կոնստրուկցիաները ենթարկվում են քայքայման և փլուզման, որը կարող է մարդկային զոհերի պատճառ դառնալ: Կոտայքի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչությունն ուսումնասիրել է Ողջաբերդ բնակավայրի բոլոր 106 սեփականատերերին պատկանող բնակելի տների փաստացի վիճակը, որոնցից 25 առավել վտանգավոր տների վերաբերյալ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայությունը կատարել է տեխնիկական վիճակի նոր հետազննություն: Համայնքում առկա և նախկինում որևէ հատուցում չստացած վնասված 106 բնակելի տներից 59-ը գտնվում են վտանգավոր վիճակում, որից 10-ը փլուզման եզրին է, 47 տուն սեփականատերերի միջոցներով տարիների ընթացքում ուժեղացվել են և գտնվում են բարվոք վիճակում, սակայն բնակության համար նույնպես վտանգավոր են:

106 սեփականատիրոջից որևէ մեկը երբևէ չի ստացել ֆինանսական աջակցություն: Դրանց մի մասը շարունակում է ապրել բարձր վթարայնության աստիճան ունեցող բնակելի տներում: Ներկա փուլում խիստ առաջնային է թվով 15 առավել վտանգավոր վթարային բնակելի տներում ապրող քաղաքացիներին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու խնդիրը: Ըստ այդմ՝ առաջարկվում է «1988-1992 թվականներին Ադրբեջանից բռնագաղթված և Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած փախստական ընտանիքների բնակարանային ապահովում» միջոցառման հատկացումներից 241,897.5 հազար դրամը վերաբաշխել՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ որոշ մարզերում նախնական ուսումնասիրության արդյունքները հանգեցրել են միջոցառման շրջանակում շահառու 20 ընտանիքի նվազեցման, և ուղղել ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի Ողջաբերդ բնակավայրի սողանքային գոտում գտնվող 4-րդ և 5-րդ կարգի վնասվածության աստիճան ունեցող թվով 15 բնակելի տների բնակիչների բնակարանային խնդիրները լուծելու համար բնակարանի գնման վկայագրերի տրամադրման միջոցով բնակարանների ձեռքբերման ծախսերին։ Վթարային բնակելի այդ տները ենթակա են քանդման:

Գործադիրի մեկ այլ որոշմամբ էլ կապահովվի Սպիտակ քաղաքում նոր բնակելի շենքի և Արագածոտնի մարզի Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների շարունակականությունը: Հիմնավորման համաձայն՝ անհրաժեշտություն է առաջացել ՀՀ 2022 թ. պետբյուջեով հաստատված «Բնակարանային շինարարություն» միջոցառման գծով Սպիտակ քաղաքում նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների համար նախատեսված 311875.6 հազար դրամ գումարից 163568,6 հազար դրամ գումարը հատկացնել «Բնակարանային շինարարություն» միջոցառուման գծով Արագածոտնի մարզի Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների իրականացմանը։ Միաժամանակ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նախատեսվող վերաբաշխման արդյունքում Սպիտակի բնակելի շենքի շինարարական աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար 2023 թ. անհրաժեշտ է լինելու հատկացնել ևս 320,086.6 հազ. ՀՀ դրամ գումար, և պայմանագրի ամբողջական կատարման վերջնաժամկետը դեռևս անորոշ է՝ որոշմամբ առաջարկվում է առկա մնացորդային աշխատանքների կատարման համար սահմանել նոր օրացուցային գրաֆիկ:

212