Քաղաքապետարանից հայտնում են, որ ձմռան նախապատրաստման աշխատանքներն արդեն ավարտվել են: 

 

Երևանի եղած ռեսուրսներն առավելագույնը պետք է պատրաստ լինեն ձմռանը: Ձնամաքրման համար կօգտագործվի ինչպես «Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի, այնպես էլ «Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի տեխնիկան: Ընդհանուր առմամբ ձնամաքրման աշխատանքներին կմասնակցի 81 միավոր բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկա:

498