Միասնական սոցիալական ծառայությունից տեղեկացնում են, որ համաձայն ՀՀ կառավարության 23․04․2014թ․ թիվ 460-Ն որոշման հավելված 1-ի, 15-րդ կետի դրույթների՝ նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման ցուցակում ավանդատուի հաշվառման հերթական համարը որոշվում է դիմումի օրվա դրությամբ՝ ըստ նույն որոշմամբ հաստատված առաջնահերթությունների։

2023 թվականի հունվար ամսվա ավանդի վճարման ցուցակներում ներառված հերթական համարների միջակայքերը։

561