Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը ներկայացրել է Գյումրի, Արարատ, Հրազդան, Վանաձոր և Ալավերդի քաղաքների մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությունը հունվարի 3-9-ը:

Մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան․
▪️ Գյումրիում՝ հունվարի 3-9-ը,
▪️ Արարատում՝ չի գերազանցել,
▪️ Հրազդանում՝ հունվարի 3-ին, 4-ին և 9-ին,
▪️ Վանաձորում՝ չի գերազանցել,
▪️ Ալավերդիում՝ հունվարի 7-ին։

541