Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցով իրականացվող՝ ՏԻՄ բարեփոխումների աջակցության ծրագրի շրջանակում Նոյեմբերյան միավորված համայնքում իրականացվել է ևս 29 միլիոն դրամի ներդրում, որով համայնքի համար ձեռք է բերվել ինքնաթափ մեքենա։

Միջոցները ներդրվել են ԱՄՆ կառավարության կողմից (USAIDArmenia): Նոյեմբերյանում կատարված ներդրումների թիվն այսպիսով հասավ 374 միլիոնի դրամի, որից 246 միլիոն դրամով համայնքի համար ձեռք է բերվել կոմունալ տեխնիկա, 96 միլիոնով՝ գյուղատնտեսական տեխնիկա և ևս 32 միլիոն դրամ տրամարդրվել է համայնքում արևային կայանների տեղադրման համար։

Ծրագիրը շարունակական է։ Նոյեմբերյանը մինչև տարեվերջ կստանա նաև մեկ էքսկավատոր և երկու միկրոավտոբուս։

431