Այսօր հրապարակվել է Հերացու անվան  Բժշկական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նոր կազմը, որտեղ էական փոփոխություններ են տեղի ունեցել: Խորհրդի կազմը ձեւավորվել է հին կարգի համաձայն` 5-ական հոգի հիմնադրի, լիազոր մարմնի, բուհի պրոֆեսորադասախոսական եւ ուսանողական կազմից:

Առաջադրված խորհրդի անդամներ

Արթուր Մարտիրոսյան – ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի
նախարարի տեղակալ

Արմեն Նազարյան – ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ

Արթուր Հովսեփյան – ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի
տեղակալ

Դավիթ Կարապետյան – ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի խորհրդական

Վիկտորիա Այդինյան – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարի խորհրդական

Լիազոր մարմնի կողմից առաջադրված խորհրդի անդամներ

Արթուր Շուքուրյան – Քիթ-կոկորդ ականջաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (համաձայնությամբ)

Միքայել Ադամյան – «Նորք Մարաշ» ԲԿ-ի տնօրեն (համաձայնությամբ)

Գագիկ Քոչարյան – Երևան քաղաքի գլխավոր մանկական դիմածնոտային վիրաբույժ, «Շենգավիթ» ԲԿ-ի դիմածնոտային կլինիկայի ղեկավար, բժշկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ (համաձայնությամբ)

Արմեն Հարությունյան – Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ (համաձայնությամբ)

Հայկուհի Մինասյան – Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն (համաձայնությամբ)

Պրոֆեսորադասախոսական կազմից ընտրված խորհրդի անդամներ

Միխայիլ Աղաջանով – Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ

Արեն Բաբլումյան – Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ուրոլոգիայի և անդրոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր

Իրինա Մալխասյան – Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ
թերապիայի ամբիոնի վարիչ

Թամարա Սարգսյան – Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի բժշկական գենետիկայի ամբիոնի վարիչ

Հմայակ Սիսակյան – Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի սրտաբանության ամբիոնի վարիչ

Ուսանողության կողմից ընտրված խորհրդի անդամներ

Անի Ռափյան – Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ասպիրանտ

Սոնա Բունիաթյան – Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի ուսանող

Ստելլա Մարտիրոսյան – Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հանրային առողջության
ֆակուլտետի ուսանող

Տիգրան Ալեքսանյան – Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ընդհանուր բժշկության
ֆակուլտետի ուսանող

Միշել Քոչարյան – Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ստոմատոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանող»:

266