Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը հաստատել է 2021 թվականի միասնական քննությունների երկրորդ փուլի օրերը` ըստ առարկաների.
3.07.2021 թ.՝ «Հայոց լեզու և հայ գրականություն»,
4.07.2021 թ.՝ «Օտար լեզուներ»,
5.07.2021 թ.՝ «Քիմիա», «Ռուսաց լեզու»,
6.07.2021 թ.՝ «Մաթեմատիկա»,
7.07.2021 թ.՝ «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն»,
8.07.2021 թ.՝ «Հայոց պատմություն», «Ֆիզիկա»:

978