Rate.am-ը ներկայացրել է նոյեմբերի 15-ի դրությամբ տարադրամի փոխարժեքը։

ԱՄՆ դոլարի առքը միջինը 394.18 դրամ է, վաճառքը՝ 403.88 դրամ:

Եվրոյի առքը միջինը 400.53 դրամ է, վաճառքը՝ 417.82 դրամ։

Ռուբլու առքը միջինը 6.15 դրամ է, վաճառքը՝ 6.75 դրամ:

746