Արդարադատության նախարարի տեղակալ Կարեն Կարապետյանը նախագահել է «Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրանից բխող 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի՝ «Գործարար բարեվարքություն, գործարար իրավունքների պաշտպանություն և պետություն-գործարար վարչարարության դյուրացում» ռազմավարական նպատակների ներքո նախատեսված ռազմավարական ուղղությունների և գործողությունների վերաբերյալ հանրային քննարկումը:

Նախարարի տեղակալը ներկայացրել է ««Գործարար բարեվարքություն, գործարար իրավունքների պաշտպանություն և պետություն-գործարար վարչարարության դյուրացում»» ռազմավարական նպատակների ներքո նախատեսվող հիմնական բարեփոխումների ուղղությունները՝ անդրադառնալով գործարար ոլորտում բարեվարքության ամրապնդման, գործարարների իրավունքների պաշտպանության, իրավաբանական անձանց իրական շահառուների բացահայտման ինստիտուտի զարգացման, հարկային և մաքսային ոլորտներում հակակոռուպցիոն և բարեվարքության մեխանիզմների կատարելագործման, պետական գնումների գործընթացում բարեվարքության, հաշվետվողականության և թափանցիկության, գործարար ոլորտում կոռուպցիոն բնույթի տնտեսական իրավախախումների բացահայտման արդյունավետության բարձրացման գործընթացի բարելավմանն ուղղված լայնածավալ միջոցառումներին:

Հանրային քննարկման մասնակիցները հանդես են եկել մտքերի փոխանակությամբ, հնչել են ռազմավարության նախագծի բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ և քննարկվել դրանց՝ նախագծում իրացնելու հնարավորությունների շրջանակը:

Կարեն Կարապետյանը շնորհակալություն է հայտնել հանրային քննարկման մասնակիցներին ակտիվ մասնակցության, գործարար ոլորտի ակտիվ ներգրավվածության և կարևոր դիտարկումների համար:

Հանրային քննարկմանը մասնակցում էին գործարար ոլորտի հասարակական կազմակերպությունների, գործարար ոլորտի ներկայացուցիչներ, պետական մարմինների և դոնոր կազմակերպությունների՝ շուրջ 40 ներկայացուցիչներ:

498