Պատվաստվել են ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակիցները:

212