Առողջապահության աշխատակիցները ստացել են պատվաստման երկրորդ չափաբաժինը:

137