Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հայտարարում է հետևյալ թափուր հաստիքների համալրման նպատակով մրցույթների անցկացում․

Արտաքին մրցույթ Շրջակա միջավայրի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Արտաքին մրցույթ Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Արտաքին մրցույթ Շրջակա միջավայրի նախարարության ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ մասնագետի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Արտաքին մրցույթ Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Դիմելու ընթացակարգին և լրացուցիչ մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ՝ այստեղ։

385