Covid-19-ի դեմ պատվաստումների մեկնարկից մինչև հոկտեմբերի 17-ը ներառյալ պատվաստվել են.

Երևան քաղաքում՝ 241.666 քաղաքացի, որից՝ 1-ին բաղադրիչ - 167.604 - 29.1% 2-րդ բաղադրիչ - 74.062 - 12.8 %

Հայաստանի Հանրապետությունում՝ 588․385 քաղաքացի, որից՝ 1-ին բաղադրիչ - 403.431 - 20% 2-րդ բաղադրիչ - 184.954 - 9.2 %

275